Renew Zero Luchtkussens
For a Better Tomorrow

Fijn dat u ons product opnieuw gebruikt of recyclet

Minder nieuw plastic
geproduceerd uit olie

0 KG

Ruwe olie bespaard sinds oktober 2021

Minder CO2-uitstoot

0 KG

CO2 bespaard sinds oktober 2021

Renew Zero luchtkussens gemaakt van 100% gerecycled/ hernieuwbaar materiaal

Renew Zero luchtkussens zijn 100% CO2-neutraal van cradle to gate en 100% recyclebaar.

Productie:

Gemaakt van echt afval van klanten en gerecycled afval op plantaardige basis. Renew Zero luchtkussens zijn geproduceerd met 50% gerecycled plastic afval van consumenten zoals zakken en verpakkingen en 50% gerecycled hernieuwbaar plantaardig afval zoals bladeren en schillen. De luchtkussens zijn 100% recyclebaar. De luchtkussens zijn CO2-neutraal van cradle to gate (de wieg tot de fabriekspoort).

Toepassing & gebruik:

Gebruikt om de inhoud van uw pakket te beschermen. De luchtkussens worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u uw pakket zonder schade ontvangt.

Recycling & hergebruik:

Recycle mij! Het luchtkussen kan worden weggegooid met uw plastic afval zodat het hergebruikt kan worden..

Onze Principes voor Duurzaam Productontwerp

Bij Pregis geloven wij dat circulariteit de sleutel is om duurzaamheid in te bouwen in elk aspect van onze toeleveringsketen. Wij produceren productverpakkingen van de hoogste kwaliteit, gebaseerd op onze principes van duurzaam productontwerp.

Wij richten ons op daadwerkelijke circulariteit

Wij gebruiken zoveel mogelijk post-consumer gerecycled afval.

We sluiten de kringloop

Al onze producten zijn 100% recyclebaar met niet-giftige ingrediënten.

Wij zijn gericht op innovatie

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om de CO2-uitstoot verder terug te brengen en het verspillen van plastic tegen te gaan.

Wij certificeren onze producten

Onze producten zijn gecertificeerd door onafhankelijke organisaties om de oorsprong en de impact binnen de toeleveringsketen te garanderen en valideren.

Wij zullen nooit de voedselketen aantasten.

Wij gebruiken alleen natuurlijk hernieuwbaar afval in onze producten dat niet geschikt is voor consumptie.

Wij verminderen de CO2-uitstoot

We gebruiken grondstoffen en productiemethoden die de CO2-uitstoot tot een minimum beperken. Kort aanvoerlijnen – we produceren onze producten in de buurt van onze klanten.

Wij Certificeren onze Producten

We laten onze producten certificeren door onafhankelijke organisaties en certificeringsprogramma’s. Deze organisaties & programma’s helpen om de globale duurzaamheid te verbeteren door middel van richtlijnen en certificeringen voor bedrijven die aan een groenere toekomst werken.

De post-consumer gerecyclede inhoud in de Renew luchtkussens is EUcertplast-gecertificeerd (European Certification of Plastics Recycling). Met de EuCertPlast-certificering garanderen wij u dat het plastic granulaat dat in de fabriek van onze leverancier wordt geproduceerd wordt behandeld op grond van de beste handelwijzen en met respect voor het milieu.

De bronnen op plantaardige basis zijn ISCC-gecertificeerd. Deze certificering erkent dat deze grondstoffen herleidbaar zijn en afkomstig zijn van leden van de ISCC-controleketen. 

Een analyse van de levenscyclus uitgevoerd door Emitwise heeft bevestigd dat de Renew Zero luchtkussens CO2-neutraal zijn van cradle to gate.

Wij gebruiken waar mogelijk post-consumer gerecycled (PCR) afval

Er zijn veel manieren om plastic te recyclen en opnieuw te gebruiken bij de productie van nieuwe producten. Bij Pregis kiezen we ervoor om de hoeveelheid post-consumer gerecycled plastic, wat echt afval is, zo hoog mogelijk te maken. Post-consumer afval heeft zijn levensloop als retail- of consumentproduct voltooid, zoals plastic zakken, flessen en plastic verpakkingen.

Post-consumer gerecyclede inhoud versus post-industrial gerecyclede inhoud

(vereenvoudigde weergave)

  1. Producent van de folies
  2. Verkooppunt, de folies worden op verzoek opgeblazen tot luchtkussens die de inhoud van uw verpakking beschermen.
  3. Consument, gooit plastic afval weg zodat het hergebruikt kan worden
  4. Granulaat gemaakt van post-consumer gerecycled afval
  5. Producenten van plastic producten, voeren industrieel afval/productieresten af om hergebruikt te kunnen worden
  6. Granulaat gemaakt van post-industrial gerecycled afval

CO2-uitstoot verklaard

Het is bekend dat CO2-uitstoot een negatieve invloed heeft op het klimaat op aarde. Onze Renew luchtkussens helpen bedrijven om hun CO2-voetafdruk te verlagen.

Renew Zero luchtkussens zijn CO2-Neutraal van Cradle to Gate

Het feit dat deze luchtkussens geen CO2 uitstoten is te danken aan het gebruik van 50% gerecycled, hernieuwbaar plantenafval als bladeren en schillen. Dit wordt ook wel de tweede generatie bio-bronnen genoemd. Bomen en planten nemen CO2 op en hebben een negatieve CO2-uitstoot. Dit geldt ook voor de tweede generatie bio-bronnen in Renew Zero.
De negatieve CO2-uitstoot van de 50% bio-bron compenseert voor de reeds lage CO2-uitstoot van de post-consumer gerecyclede (PCR) inhoud, hetgeen leidt tot een product met ZERO CO2-uitstoot wanneer het onze fabriek verlaat.

.

  1. Granulaat gemaakt van gerecycled afval op plantaardige basis met een negatieve CO2-uitstoot
  2. Granulaat gemaakt van post-consumer gerecycled afval met een lage CO2-uitstoot
  3. CO2-neutraal van cradle to gate  
0 kg CO2 bespaard

Waaraan staat 1 ton CO2 gelijk?

2,6 economy vluchten Amsterdam – Rome

 1 auto op benzine die 5.000 km in Nederland rijdt (bron: CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek)

bron: What exactly is 1 tonne of CO2? We make it tangible. – Climate Neutral Group

Over Pregis

Bij Pregis is onze missie to Protect, Preserve and inspyre. Wij willen producten beschermen met de beste verpakkingsoplossingen. Dat doen we op zo’n manier dat we de impact op het milieu minimaliseren.

Onze 2030 doelstellingen vertegenwoordigen een gedurfd plan om de industrie naar een duurzamere toekomst te leiden, door onze werknemers, organisatie en klanten te richten op het bereiken van tastbare, betekenisvolle duurzaamheidsdoelstellingen.

Naar de Pregis Europe website